Start arrow Oferta
 
Oferta

Biuro Księgowo – Ekonomiczne, Władysław Lis z siedzibą w Nowym Sączu
świadczy następujące usługi:

Usługi z zakresu prowadzenia rachunkowości:


 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 •  dokonywanie rocznego zamknięcia ksiąg i sporządzanie sprawozdania finansowego,
 •  prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 •  prowadzenie rozliczeń dla celów ryczałtu ewidencjonowanego
   ewidencja i rozliczenia dla celów podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej,
 •  prowadzenie spraw kadrowych , płacowych i rozliczeń z ZUS-em,
 •  doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, opracowywanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 •  sporządzanie sprawozdańi do GUS,
 •  reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS 

zobacz - Karta informacyjna dla oferty usług księgowych 

Działalność audytorska:


 •  badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z MSSF/MSR,
 •  usługi poświadczające, w tym:
 •  badanie rachunkowości spółek, 
 •  badanie przy zakładaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zgodnie z K.s.h.,
 •  badanie planu przekształcenia spółki zgodnie z K.s.h.,
 •  badanie sprawozdań wyborczych i informacji finansowych partii politycznych

zobacz - Karta informacyjna dla potrzeb oferty audytorskiej

Doradztwo prawno - podatkowe:


 •  audyty podatkowe,
 •  konsultacje w zakresie zagadnień podatkowych,
 •  doradztwo w zakresie postępowania przed organami skarbowymi,
 •  rozliczenia różne.

  Doradztwo ekonomiczno-finansowe:

 •  sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych, 
 •  doradztwo w zakresie podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych (zakładanie spółek, łączenie, przekształcenia),
 •  opracowanie business planów,
 •  opracowanie projektów finansowania przedsięwzięć gospodarczych. 
   
 
Template Design by funky-visions.de
Biura Rachunkowe