Start arrow Doświadczenie i współpraca
 
Współpraca

Jeżeli już teraz podjęliście Państwo decyzję o współpracy z naszym biurem rachunkowym proponujemy następujący model współpracy:


1. Na kilka dni przed zakończeniem miesiąca kontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub
za pośrednictwem Internetu i ustalamy dane dotyczące listy płac.
2. Na podstawie otrzymanych danych sporządzamy listę płac, deklarację na zaliczkę PIT-4R i rozliczenie z ZUS-DRA. Sporządzane SA również przelewy dotyczące płatności ZUS i PIT-4R
3. W ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca klient dostarcza na wcześniej umówiony sposób do biura dokumenty źródłowe.
4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów informujemy o wyniku finansowym za dany miesiąc i ewentualnych płatnościach względem urzędu skarbowego. Sporządzamy deklaracje, które następnie dostarczamy do urzędu.
5. Do końca rozliczenia rocznego przechowujemy dokumenty w naszym archiwum, po tym terminie odsyłamy dokumenty do Klienta.
6. W przypadku wezwań dotyczących np. wyjaśnień w zakresie składanych deklaracji czy postępowań sprawdzających w zakresie prowadzonej dokumentacji, biuro występuje
w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.

Zachęcamy Klientów, aby dokumenty przesyłali nam pocztą, kurierem lub w przypadku niewielkich ilości faksem lub poczta elektroniczną. Istnieje możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta zgodnie z ustaleniami.

 
Template Design by funky-visions.de
Biura Rachunkowe