Formularz zapytania cenowego
Nazwa: *
Forma prawna: *
Przedmiot działalności: *
Rok powstania:
Osoba kontaktowa: *
Stanowisko: *
Nr telefonu/faksu: *
E-mail: *
Adres firmy: *
Dokumentacja ksiegowa:
Ilość dokumentów fizyczna ilość kartek w sztukach; dla firm nowo powstałych - wielkości szacowane
Dokumentacja księgowa z podziałem na rodzaje:
Wyciagi bankowe (rachunek bieżący)
Wyciagi bankowe (rachunek lokat)
Wyciągi bankowe (rachunek walutowy)
rachunki i faktury (płatne przelewem)
Dokumenty importowe SAD
Dokumenty eksportowe SAD
Faktury VAT (sprzedaży)
Dowody magazynowe
Dokumenty kasowe
Kasy fiskalne
Dokumenty rozliczenia (zaliczek)
Dokumenty rozliczenia (delegacji służbowych)
Dokumenty rozliczenia (karty płatnicze)
Kadry - ilość zatrudnionych
Pracownicy etatowi (z umowami o pracę)
Inni pracownicy (umowy zlecenia i o dzieło)
Potrzeby w zakresie obsługi księgowej:
księgowość
podatki
Kadry, płace, ZUS
Szkolenia
konatakty z urzędami państwowymi
pozyskiwanie kredytów w bankach
organizacja księgowości w firmie
doradztwo księgowe
budżety, biznesplany
audyty wewnętrzne
Miejsce wykonywania usługi
Kontakt
Template Design by funky-visions.de
Biura Rachunkowe