Oferta Audytorska
Pełna nazwa jednostki
Adres jednostki
Telefon
Fax
od dnia Sprawozdanie finansowe obejmuje okres
do dnia
Suma bilansowa w roku badanym
Przychody netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi osiągnięte w roku badanym
Wynik finansowy za rok badany
Liczba zatrudnionych osób w roku ubiegłym
w roku bieżącym
Liczba zatrudnionych osób
Dane charakteryzujące pion finansowo-księgowy
Zmiany w roku sprawozdawczym Czy były zmiany w roku sprawozdawczym na stanowisku Głównego Księgowego
Dokumentacja księgowa
Przeciętna, miesięczna ilość dokumentów
Łączna ilość dokumentów ksiąg
Pozostałe informacje
Data/termin rozpoczęcia badania - preferowany przez klienta
data/termin zakończenia badania - preferowany przez Klienta
Poprzedni audytor
Osoba upoważniona do kontaktu Osoba upoważniona do udzielania informacji i kontaktów z audytorem (nazwisko i imię, nr telefonu/faxu)
E-mail *
Template Design by funky-visions.de
Biura Rachunkowe